Finanční investice do půjček | Banking Online

JAK VLOŽÍM NABÍDKU INVESTORA DO AUKCE ŽADATELE O PŮJČKU?

Finanční investice – vložení nabídky

Vložení nabídky investora do aukce žadatele o půjčku je jednoduché. Stačí spustit průvodce MÁM ZÁJEM INVESTOVAT, zadat Základní parametry investice a vybrat si z otevřených aukcí žadatelů o půjčku tu, která Vám nejvíce vyhovuje. Nebo si rovnou vyberte z aktuální nabídky otevřených aukcí žadatelů o půjčku. V detailu vybrané aukce pak stiskněte MÁM ZÁJEM VLOŽIT NABÍDKU.

Vložení nabídky investora vyžaduje registraci a založení profilu investora na portálu Banking Online. Jste-li dosud neregistrovaný uživatel nebo nemáte založený profil investora, průvodce Vás provede příslušnými kroky.

V rámci průvodce MÁM ZÁJEM INVESTOVAT budete postupně vyzváni k zadání všech potřebných informací k vložení nabídky investora do aukce žadatele o půjčku.

Krok Parametry nabídky vyžaduje zadání částky a úroku:

- Nabízená částka – částka, kterou chcete v rámci vybrané aukce investovat. Investovat můžete od 1 000 Kč do 500 000 Kč (maximálně však do výše částky aukce).
- Požadovaný úrok – úroková sazba p.a., kterou požadujete zúročit svojí nabídku.

Kalkulačka výnosů Vám spočítá výnosnost investice i měsíční příjem z investice.

Krok Profil investora slouží k zadání všech údajů potřebných k založení profilu investora, resp. registraci uživatele na portálu Banking Online, pokud dosud nejste registrovaný uživatel anebo nemáte založený profil investora.

Více informací k registraci a založení profilu investora na portálu Banking Online naleznete zde.

V kroku Dokumenty vyberte ze seznamu dokumentů ty, které chcete, aby Vám žadatel o půjčku doložil nad rámec těch, které žadatel ve své aukci sám nabízí. Pokud požadujete doložit dokument, který není uveden v našem seznamu, můžete jej definovat pod tlačítkem PŘIDAT VLASTNÍ DOKUMENT. Vámi požadované dokumenty je žadatel povinen doložit ke Smlouvě o zápůjčce.

Krok Rekapitulace slouží jako kontrola zadaných údajů.

Stav nabídky můžete sledovat v sekci Moje produkty – Moje nabídky. Více informací o nabídce zařazené do seznamu nabídek v aukci naleznete zde.

CO SE BUDE DÍT S NABÍDKOU PO JEJÍM ZALOŽENÍ?

Finanční investice – nabídka v aukci

Nabídky v aukci jsou řazené dle výše požadovaného úroku (čím nižší úrok, tím lepší pozice) a výše nabízené částky (čím vyšší částka, tím lepší pozice). Mezi úspěšné se automaticky řadí nabídky od první v pořadí až do výše celkové částky půjčky. Poslední úspěšná nabídka může být přijata pouze částečně, pokud svou nabízenou částkou přesahuje celkovou částku půjčky, tzn. přijatá částka odpovídá zbytku do celkové výše půjčky. Ostatní nabídky, které převyšují celkovou částku půjčky, jsou vedeny jako neúspěšné.

Stav své nabídky můžete sledovat přímo v Seznamu nabídek v aukci nebo v sekci Moje produkty – Moje nabídky. Je-li Vaše nabídka neúspěšná, můžete upravit její parametry a zařadit ji tak mezi úspěšné. Změnit parametry nabídky můžete v Detailu nabídky kliknutím na tlačítko ZMĚNIT NABÍDKU.

Po dobu, kdy je aukce otevřená, může být nabídka vyhodnocena jako:

- Soukromá investice – úspěšná nabídka Úspěšná – nabídka je Úspěšná, pokud zaujímá takovou pozici v seznamu nabídek, kdy v součtu s předchozími nabídkami alespoň částečně spadá do celkové částky půjčky.
- Soukromá investice – neúspěšná nabídka Neúspěšná – nabídka je Neúspěšná, pokud zaujímá takovou pozici v seznamu nabídek, kdy v součtu s předchozími nabídkami přesahuje celkovou částku půjčky.

O všech změnách týkajících se nabídky (změna stavu nebo změna parametrů) budete informováni e-mailem.

CO SE DĚJE S NABÍDKOU PO UKONČENÍ AUKCE?

Výnosná investice – finální akceptace investice

Po ukončení aukce je vlastník aukce vyzván k finální akceptaci nabídek. V tuto chvíli rozhoduje o tom, které z nabídek definitivně přijme. O jeho konečném rozhodnutí budete informováni e-mailem.

Po ukončení aukce může být nabídka vyhodnocena jako:

- Investice do půjčky čeká na akceptaci Čeká na akceptaci – jedná se o fázi, kdy je vlastník aukce vyzván k definitivní akceptaci nabídek. Vaše nabídka čeká na finální akceptaci vlastníkem nabídky.
- Investice do půjčky akceptována Akceptovaná – žadatel o půjčku Vaši nabídku přijal.
- Investice do půjčky odmítnuta Odmítnutá – žadatel o půjčku Vaši nabídku nepřijal.

Po finální akceptaci je zahájen proces Schválení půjčky.

JAK PROBÍHÁ PROCES SCHVÁLENÍ PŮJČKY?

Výnosná investice – proces schválení investice

Po finalizaci aukce žadatele o půjčku je Vaše nabídka v aukci převedena na investici, která se bude zobrazovat ve stavu „Nová“. Její detail si můžete zobrazit v sekci Můj účet – Moje produkty.

V této fázi jsou žadateli o půjčku zaslány potřebné smlouvy, které je povinen spolu s dokumenty, které se Vám zavázal doložit, odeslat zpět na adresu Banking Online nejpozději do 15 dnů. Žadatel je povinen dodat tyto dokumenty Banking Online v požadované formě. Všechny dokumenty, vyjma dokladů totožnosti, jsou povinni dodat ve formě originálů či ověřených kopií, doklady totožnosti ve formě prostých kopií. Některé z dokumentů nesmí být starší než 30 dnů v den jejich doručení Banking Online, obecný seznam dokumentů včetně informace o požadované formě a nejpozdějším možném datu vydání si můžete zobrazit zde. Vaše investice bude v této fázi ve stavu „Čeká na dodání smlouvy a dokumentů od žadatele o půjčku“.

Jakmile Banking Online eviduje přijetí podepsaných smluv a dokumentů od žadatele o půjčku, připraví Smlouvu o zápůjčce (2 vyhotovení s ověřeným podpisem žadatele), která Vám bude zaslána poštou.

Vzory smluv si můžete prohlédnout a stáhnout v sekci Jak to funguje – Sazebník a vzory smluv.

Současně se smlouvou Vám Banking Online zašle prosté kopie dokumentů, které byly dodány žadatelem o půjčku. Před vlastní úhradou investice tedy budete mít možnost prohlédnout si doložené dokumenty od žadatele o půjčku a zkontrolovat si, zda údaje, jež žadatel uvedl ve svém profilu souhlasí s informacemi uvedenými v doložených dokumentech. V případě zájmu máte možnost si od Banking Online vyžádat ověřené kopie těchto dokumentů za poplatek (50 Kč za vyřízení jedné ověřené kopie + poplatek za odeslání dokumentů do vlastních rukou 60 Kč).

Společně se smluvní dokumentací a kopiemi dokumentů Vám bude zaslána výzva k uhrazení investice. Částku je nutno uhradit na účet Banking Online 2800764550/2010 pod variabilním symbolem uvedeným v Detailu investice či ve Smlouvě o zápůjčce.

Lhůta pro dodání smlouvy s ověřeným podpisem a zaslání investice je 15 dnů.

Adresu Banking Online naleznete v záložce kontakt.

O odeslání smluv k podpisu a kopií dokumentů žadatele o půjčku Vás budeme informovat e-mailem. Investice bude převedena do stavu „Čeká na dodání smluv a přijetí platby od investora“.

Po přijetí smluv a investice ve stanovené lhůtě se změní stav půjčky na „Schválená“ a Banking Online poukáže investici na účet žadatele o půjčku.


Jak dlouho trvá proces schválení investice?

Proces schválení investice trvá obvykle 30 dnů. Tato doba vychází z následujících parametrů:

- lhůta pro zaslání smluv a dokumentů od žadatele o půjčku: 15 dnů,
- lhůta pro zaslání smluv a investice od investora: 15 dnů.

Bude-li smlouva či investice zaslána v kratší době, než je stanovená lhůta, proces schválení půjčky se zkrátí a čerpání půjčky žadatelem o půjčku začne ještě dříve.

JAK PROBÍHÁ ČERPÁNÍ A SPLÁCENÍ PŮJČKY?

Výnosná investice – čerpání a splácení investice

Čerpání půjčky začíná dnem převodu financí na účet žadatele o půjčku. Investice se zobrazuje ve stavu „Čerpaná“.

Za zprostředkování investice je účtován poplatek 0,8 % z každého peněžitého plnění ze strany žadatele o půjčku, informace o poplatcích naleznete rovněž v sekci Jak to funguje – Sazebník a vzory smluv.

Splátky Vám budou zasílány dle splátkového kalendáře, který naleznete v Detailu investice v sekci Můj účet – Moje produkty. Splátky jsou zde zobrazeny v přehledné tabulce včetně jejich dne splatnosti a stavu. Bude-li žadatel půjčku řádně splácet, bude Vám každá splátka připsána na bankovní účet nejpozději ke dni splatnosti.

Pro případ nesplácení ze strany žadatele o půjčku je pro Vás připraveno spolehlivé řešení. V takové situaci máte možnost využít služeb našeho partnera, zavedené advokátní kanceláře Advokátní kancelář – Mgr. Jakub Sýkora (www.ak-sykora.cz).

BANKING  ONLINE V  REGISTRU  ČNB
CHCETE VĚDĚT, KOLIK ZAPLATÍTE NA POPLATCÍCH U NÁS A U KONKURENCE? MODELOVÝ PŘÍKLAD PŮJČKY MODELOVÝ   PŘÍKLAD  INVESTICE
O nás Kontakt Obchodní podmínky Mapa stránek

© 2015-2019 Banking Online

Přihlášení

Registrace
Registrace
Captcha for Joomla Text je nečitelný?
Klikněte pro vygenerování nového.
nebo Zrušit
Žádám o odeslání nového aktivačního kódu