Aukce půjček - aukce žadatele o půjčku | Banking Online

JAK ZALOŽÍM AUKCI ŽADATELE O PŮJČKU?

Aukce půjček – založení aukce

Založení aukce žadatele o půjčku je jednoduché. Stačí spustit průvodce MÁM ZÁJEM O PŮJČKU, zadat Základní parametry půjčky a stisknout tlačítko ZALOŽIT VLASTNÍ AUKCI.

Založení aukce žadatele o půjčku vyžaduje registraci a založení profilu žadatele o půjčku na portálu Banking Online. Jste-li dosud neregistrovaný uživatel nebo nemáte založený profil žadatele o půjčku, průvodce Vás provede příslušnými kroky.

V rámci průvodce MÁM ZÁJEM O PŮJČKU budete postupně vyzváni k zadání všech potřebných informací k založení aukce žadatele o půjčku.

Krok Základní parametry půjčky vyžaduje zadání základních parametrů aukce:

- Částka – finanční obnos, který si chcete půjčit. Půjčit si můžete od 80 000 Kč do 500 000 Kč.
- Preferovaný úrok – úrok, za který byste si danou částku rádi půjčili. Tento údaj je pouze informativní pro potenciální investory, finální nabídka úrokové sazby se vypočítává z nabídek investorů.
- Splatnost – doba, na kterou si chcete částku půjčit. Můžete zvolit dobu od 6 do 60 měsíců.

Kalkulačka splátek Vám na základě zadaných parametrů spočítá měsíční splátky, kolik celkem za půjčku zaplatíte i roční procentní sazbu nákladů.

Krok Profil žadatele o půjčku slouží ke kontrole informací uvedených ve Vašem profilu, jste-li již registrovaný uživatel a máte založený profil žadatele o půjčku. V opačném případě budete postupně vyzváni k zadání všech údajů potřebných k založení profilu žadatele o půjčku, resp. registraci uživatele na portálu Banking Online.

Více informací k registraci a založení profilu žadatele o půjčku na portálu Banking Online naleznete zde.

V kroku Dokumenty vyberte ze seznamu dokumentů ty, které jste ochotný/ochotná doložit Banking Online a budoucím investorům. Čím více dokumentů budete ochotný/ochotná doložit, tím důvěryhodnější můžete být pro potenciální investory.

Seznam dokumentů, který v tomto kroku vytvoříte, je závazný a vybrané dokumenty po uložení aukce již není možné ze seznamu odebrat. V průběhu aukce je možné dokumenty do seznamu pouze přidávat, nikoliv je ze seznamu odebírat. Pokud chcete doložit dokument, který není v našem seznamu, můžete jej definovat pod tlačítkem PŘIDAT VLASTNÍ DOKUMENT.

Banking Online automaticky vyžaduje doložení prosté kopie občanského průkazu a druhého osobního dokladu. Žadatelé, o nichž nebyl nalezen žádný záznam v nebankovním registru, budou povinni doložit výpis z bankovního registru klientských informací vydávaný společností Czech Banking Credit Bureau, a.s.

Krok Rekapitulace slouží jako kontrola zadaných údajů. Parametry své aukce si důkladně zkontrolujte. Po uložení aukce již není možné základní parametry aukce měnit.

Po založení aukce bude provedeno zhodnocení Vaší bonity na základě dotazu do databáze systému www.nebankovni-registr.cz provozovaného společností Omega Solutions, a.s. Banking Online umožňuje založit aukci pouze klientům, kteří na základě tohoto dotazu získají hodnocení kategorie A. Takové hodnocení získá klient, jenž je v registru evidován jako klient, který měl závazek a řádně jej splatil. V případě zhodnocení kategorie A bude Vaše aukce automaticky zveřejněna. Ve výjimečných případech Banking Online umožňuje založit aukci i klientům s hodnocením jiným než kategorie A. Pokud v registru nebude nalezen žádný záznam vedený na Vaše jméno či získáte hodnocení jiné než kategorie A, bude Banking Online požadovat z bezpečnostních důvodů doložení výpisu z bankovního registru klientských informací vydávaného společností Czech Banking Credit Bureau, a.s. Aukce bude rovněž automaticky zveřejněna. O zveřejnění aukce budete informován/a e-mailem.

Svoji aukci si můžete kdykoliv prohlédnout v sekci Můj účet – Moje produkty.

CO MOHU DĚLAT S NABÍDKAMI INVESTORŮ V PRŮBĚHU SVÉ AUKCE?

Aukce půjček - správa nabídek investic

Sledovat nabídky investorů

Nabídky vložené do Vaší aukce můžete sledovat v sekci Můj účet – Moje produkty v tabulce Seznam nabídek, kde si po kliknutí na jednotlivé nabídky můžete zobrazit jejich detail. V detailu každé nabídky si můžete zobrazit nabízenou částku, požadovaný úrok a dokumenty, které investor vyžaduje (nad rámec těch, které jste sám/sama nabídl/a při založení aukce).

Kdykoliv další investor vloží novou nabídku do Vaší aukce, budeme Vás informovat e-mailem.


Sledovat řazení nabídek investorů v seznamu

V tabulce Seznam nabídek v aukci jsou nabídky investorů řazeny dle výše požadovaného úroku a dle výše nabízené částky. Mezi úspěšné se automaticky řadí nabídky od první v pořadí až do výše celkové požadované částky. Poslední úspěšná nabídka může být přijata pouze částečně, pokud svou nabízenou částkou přesahuje celkovou částku půjčky – přijatá částka odpovídá zbytku do celkové výše půjčky. Ostatní nabídky, které převyšují celkovou částku půjčky, jsou vedeny jako neúspěšné.


Odmítnout nabídku investora

Nabídky investorů můžete kdykoliv až do finalizace aukce odmítat. Pokud se Vám některá nabídka nezamlouvá, můžete ji odmítnout v Detailu aukce v sekci Seznam nabídek v aukci. U vybrané nabídky stiskněte tlačítko ODMÍTNOUT, poté zaškrtněte možnost Odmítnout nabídku a potvrďte. Po odmítnutí nabídky má daný investor možnost vložit do Vaší aukce novou nabídku.


Odmítnout investora

Pokud nejste spokojeni s konkrétním investorem, můžete ho odmítnout v Detailu aukce v sekci Seznam nabídek v aukci. U nabídky příslušného investora stiskněte tlačítko ODMÍTNOUT, poté zaškrtněte možnost Odmítnout uživatele pro danou aukci a potvrďte. Investor bude odmítnut po celou dobu trvání aukce, nebude již moci vložit do Vaší aukce novou nabídku.


Ukončit aukci

Aukce trvá 20 dnů, po vypršení této doby je systémem automaticky ukončena bez závislosti na naplněnosti aukce. Aukci ale můžete ukončit i dříve před vypršením této doby. Pokud jste spokojen/a se stávajícím seznamem nabídek, nemusíte čekat, až uplyne 20 dnů od zveřejnění aukce. Ukončete ji a tím urychlíte celý proces sjednávání půjčky. Podmínkou pro ukončení aukce není ani stoprocentní naplněnost aukce, můžete si tedy půjčit i nižší částku, než jakou jste původně zamýšlel/a, jsou-li pro Vás podmínky v dané chvíli výhodnější. Rozhodnutí je jen na Vás. Ukončení proveďte jednoduše kliknutím na tlačítko UKONČIT AUKCI v Detailu aukce.

CO SE DĚJE PO UKONČENÍ AUKCE?

Aukce půjček – finalizace půjčky

Po ukončení aukce je nutno aukci finalizovat nejpozději do 4 dnů. V tomto posledním kroku (Finální akceptace) se definitivně rozhodnete, které nabídky přijmete a které nikoliv. Na obrazovce Finalizace aukce, můžete nabídky přijímat a odebírat a v závislosti na Vašem počínání Vám bude kalkulačka splátek počítat budoucí splátky i roční procentní sazbu nákladů v dané situaci. Teprve po uložení finalizace jsou vybrané nabídky skutečně přijaty.

Jakmile dokončíte finalizaci aukce, startuje proces Schvalování půjčky.

JAK PROBÍHÁ PROCES SCHVÁLENÍ PŮJČKY?

Aukce půjček – proces schválení půjčky

Po finalizaci je aukce převedena na půjčku, která se bude zobrazovat ve stavu „Nová“. Její detail si můžete zobrazit v sekci Můj účet – Moje produkty.

Banking Online připraví Smlouvy o zápůjčce (2 vyhotovení), které Vám budou zaslány poštou.

Vzor smlouvy si můžete prohlédnout a stáhnout v sekci Jak to funguje – Sazebník a vzory smluv.

Protože Smlouvu o zápůjčce uzavíráte s každým investorem zvlášť, bude Vám Smlouva o zápůjčce zaslána v různých verzích dle jednotlivých investic, ze kterých se Vaše půjčka skládá.

Současně Vám bude zaslán Seznam dokumentů k doložení a výzva k jejich dodání. Všechny dokumenty, vyjma dokumentů totožnosti, je nutno dodat ve formě originálu či ověřené kopie, doklady totožnosti ve formě prosté kopie. Některé z dokumentů nesmí být starší než 30 dnů v den jejich doručení Banking Online, přesné datum nejpozdějšího možného data vydání dokumentu bude automaticky vygenerováno a uvedeno v Seznamu dokumentů k doložení. Obecný seznam dokumentů včetně informace o požadované formě a nejpozdějším možném datu vydání si můžete zobrazit zde. Doporučujeme Vám tyto dokumenty před odesláním důkladně zkontrolovat. Pokud se budou lišit informace uvedené v dokumentech od informací, které jste uvedl/a ve svém profilu, mají investoři možnost od investice odstoupit.

O odeslání smluv k podpisu a Seznamu dokumentů k doložení Vás budeme informovat e-mailem. Po odeslání bude půjčka převedena do stavu „Čeká na dodání smlouvy a dokumentů od žadatele o půjčku“.

Smlouvy s ověřeným podpisem a dokumenty pro investory je potřeba odeslat zpět na adresu Banking Online nejpozději do 15 dnů. Adresu Banking Online naleznete v záložce kontakt.

Jakmile Banking Online eviduje přijetí podepsaných smluv a dokumentů ve stanoveném termínu, zašle prosté kopie dokumentů a smlouvy k podpisu investorům společně s výzvou k převodu finančních prostředků. Stav půjčky se změní na „Čeká na dodání smluv a přijetí platby od investorů“. Investoři musí investici a jedno vyhotovení smlouvy zaslat Banking Online nejpozději do 15 dnů. Po přijetí všech investic a podepsaných smluv od všech investorů Vám budou poštou zaslány originály Smlouvy o zápůjčce podepsané oběma stranami. Půjčka je „Schválená“ a Banking Online poukáže finance na Váš účet. O převodu peněz na Váš účet budete informování e-mailem.


Jak dlouho trvá proces schválení půjčky?

Proces schválení půjčky trvá obvykle 30 dnů. Tato doba vychází z následujících parametrů:

- lhůta pro zaslání smluv a dokumentů od žadatele o půjčku: 15 dnů,
- lhůta pro zaslání smluv a investic od investorů: 15 dnů.

Budou-li smlouvy či investice zaslány v kratší době, než je stanovená lhůta, proces schválení půjčky se zkrátí a Vy tak můžete získat své finance v ještě kratší době.

JAK PROBÍHÁ ČERPÁNÍ A SPLÁCENÍ PŮJČKY?

Aukce půjček – čerpání a splácení půjčky

Čerpání půjčky začíná dnem převodu financí na Váš účet. Půjčka se zobrazuje ve stavu „Čerpaná“.

Za zprostředkování půjčky je účtován jednorázový poplatek 1,5 % z celkové částky půjčky, informace o poplatcích naleznete v sekci Jak to funguje – Sazebník a vzory smluv.

Splácet budete podle souhrnného splátkového kalendáře, který Vám bude zaslán poštou společně se smlouvami. Vaše půjčka se může skládat z několika investic, ovšem Vy budete splácet pouze jednu souhrnnou splátku měsíčně. O dělení hromadné splátky mezi jednotlivé investory se postará Banking Online. Souhrnný splátkový kalendář si můžete rovněž kdykoliv prohlédnout v Detailu půjčky. Splátky jsou zde zobrazeny v přehledné tabulce včetně jejich dne splatnosti a stavu. Každá splátka musí být nejpozději ke dni splatnosti připsána na bankovní účet Banking Online 2800764550/2010 pod variabilním symbolem uvedeným ve Smlouvě o zápůjčce. Číslo účtu Banking Online i variabilní symbol také naleznete v Detailu půjčky.

BANKING  ONLINE V  REGISTRU  ČNB
CHCETE VĚDĚT, KOLIK ZAPLATÍTE NA POPLATCÍCH U NÁS A U KONKURENCE? MODELOVÝ PŘÍKLAD PŮJČKY MODELOVÝ   PŘÍKLAD  INVESTICE
O nás Kontakt Obchodní podmínky Mapa stránek

© 2015-2019 Banking Online

Přihlášení

Registrace
Registrace
Captcha for Joomla Text je nečitelný?
Klikněte pro vygenerování nového.
nebo Zrušit
Žádám o odeslání nového aktivačního kódu