Aukce půjček - nabídka půjček od investorů | Banking Online

JAK VLOŽÍM NABÍDKU ŽADATELE O PŮJČKU DO AUKCE INVESTORA?

Soukromá půjčka od přímého investora - nabídka

Vložení nabídky žadatele o půjčku do aukce investora je jednoduché. Stačí spustit průvodce MÁM ZÁJEM O PŮJČKU, zadat Základní parametry půjčky a vybrat si z otevřených aukcí investorů tu, která Vám nejvíce vyhovuje. Nebo si rovnou vyberte z aktuální nabídky otevřených aukcí investorů. V detailu vybrané aukce pak stiskněte MÁM ZÁJEM VLOŽIT NABÍDKU.

Vložení nabídky žadatele o půjčku vyžaduje registraci a založení profilu žadatele o půjčku na portálu Banking Online. Jste-li dosud neregistrovaný uživatel nebo nemáte založený profil žadatele o půjčku, průvodce Vás provede příslušnými kroky.

V rámci průvodce MÁM ZÁJEM O PŮJČKU budete postupně vyzváni k zadání všech potřebných informací k vložení nabídky žadatele o půjčku do aukce investora.

Krok Parametry nabídky vyžaduje zadání částky:

- Požadovaná částka – částka, kterou si chcete půjčit. Půjčit si můžete od 80 000 Kč do 500 000 Kč (maximálně však do výše částky aukce).

Kalkulačka splátek Vám spočítá měsíční splátky, kolik celkem za půjčku zaplatíte i roční procentní sazbu nákladů.

Krok Profil žadatele o půjčku slouží ke kontrole informací uvedených ve Vašem profilu, jste-li již registrovaný uživatel a máte založený profil žadatele o půjčku. V opačném případě budete postupně vyzváni k zadání všech údajů potřebných k založení profilu žadatele o půjčku, resp. registraci uživatele na portálu Banking Online.

Více informací k registraci a založení profilu žadatele o půjčku na portálu Banking Online naleznete zde.

V kroku Dokumenty vyberte ze seznamu dokumentů ty, které jste ochotný/ochotná doložit Banking Online a budoucím investorům nad rámec těch, které investor v aukci již požaduje. Čím více dokumentů budete ochotný/ochotná doložit, tím důvěryhodnější můžete být pro potenciální investory. Pokud chcete doložit dokument, který není v našem seznamu, můžete jej definovat pod tlačítkem PŘIDAT VLASTNÍ DOKUMENT.

Banking Online automaticky vyžaduje doložení prosté kopie občanského průkazu a druhého osobního dokladu. Žadatelé, o nichž nebyl nalezen žádný záznam v nebankovním registru, budou povinni doložit výpis z bankovního registru klientských informací vydávaný společností Czech Banking Credit Bureau, a.s.

Krok Rekapitulace slouží jako kontrola zadaných údajů.

Po uložení nabídky bude provedeno zhodnocení Vaší bonity na základě dotazu do databáze systému www.nebankovni-registr.cz provozovaného společností Omega Solutions, a.s. Banking Online umožňuje vložit nabídku do aukce pouze klientům, kteří na základě tohoto dotazu získají hodnocení kategorie A. Takové hodnocení získá klient, jenž je v registru evidován jako klient, který měl závazek a řádně jej splatil. V případě zhodnocení kategorie A bude Vaše nabídka automaticky zveřejněna. Ve výjimečných případech Banking Online umožňuje vložit nabídku do aukce i klientům s hodnocením jiným než kategorie A. Pokud v registru nebude nalezen žádný záznam vedený na Vaše jméno či získáte hodnocení jiné než kategorie A, bude Banking Online požadovat z bezpečnostních důvodů doložení výpisu z bankovního registru klientských informací vydávaného společností Czech Banking Credit Bureau, a.s.. Nabídka bude rovněž automaticky zveřejněna.

Stav nabídky můžete sledovat v sekci Moje produkty – Moje nabídky. Více informací o nabídce zařazené do seznamu nabídek v aukci naleznete zde.

CO SE BUDE DÍT S NABÍDKOU PO JEJÍM ZALOŽENÍ?

Půjčka od soukromé osoby – nabídka v aukci

Nabídky v aukci jsou řazené dle výše požadované částky (čím vyšší částka, tím lepší pozice). Mezi úspěšné se automaticky řadí nabídky od první v pořadí až do výše celkové nabízené částky. Poslední úspěšná nabídka může být přijata pouze částečně, pokud svou částkou přesahuje celkovou nabízenou částku investice, tzn. přijatá částka odpovídá zbytku do celkové výše investice. Ostatní nabídky, které převyšují celkovou částku investice, jsou vedeny jako neúspěšné.

Stav své nabídky můžete sledovat přímo v Seznamu nabídek v aukci nebo v sekci Moje produkty – Moje nabídky. Je-li Vaše nabídka neúspěšná, můžete upravit její parametry a zařadit ji tak mezi úspěšné. Změnit parametry nabídky můžete v Detailu nabídky kliknutím na tlačítko ZMĚNIT NABÍDKU.

Po dobu, kdy je aukce otevřená, může být nabídka vyhodnocena jako:

- Soukromá půjčka – úspěšná nabídka Úspěšná – nabídka je Úspěšná, pokud zaujímá takovou pozici v seznamu nabídek, kdy v součtu s předchozími nabídkami alespoň částečně spadá do celkové částky investice.
- Soukromá půjčka – neúspěšná nabídka Neúspěšná – nabídka je Neúspěšná tehdy, pokud zaujímá takovou pozici v seznamu nabídek, kdy v součtu s předchozími nabídkami přesahuje celkovou částku investice.

O všech změnách týkajících se nabídky (změna stavu nebo změna parametrů) budete informováni e-mailem.

CO SE DĚJE S NABÍDKOU PO UKONČENÍ AUKCE?

Aukce půjček – finální akceptace půjčky

Po ukončení aukce je vlastník aukce vyzván k finální akceptaci nabídek. V tuto chvíli rozhoduje o tom, které z nabídek definitivně přijme do své aukce. O jeho konečném rozhodnutí budete informováni e-mailem.

Po ukončení aukce může být nabídka vyhodnocena jako:

- Investiční půjčka čeká na akceptaci Čeká na akceptaci – jedná se o fázi, kdy je vlastník aukce vyzván k definitivní akceptaci nabídek. Vaše nabídka čeká na finální akceptaci vlastníkem aukce.
- Investiční půjčka akceptována Akceptovaná – investor Vaši nabídku přijal.
- Investiční půjčka odmítnuta Odmítnutá – investor Vaši nabídku nepřijal.

Po finální akceptaci je zahájen proces Schválení půjčky. Je-li Vaše nabídka akceptovaná, budou Vám doručeny smluvní dokumenty k podpisu a budete vyzván/a k doložení požadovaných dokumentů.

JAK PROBÍHÁ PROCES SCHVÁLENÍ PŮJČKY?

Soukromá půjčka – proces schválení půjčky

Po finalizaci aukce investora je Vaše nabídka v aukci převedena na půjčku, která se bude zobrazovat ve stavu „Nová“. Její detail si můžete zobrazit v sekci Můj účet – Moje produkty.

Banking Online připraví Smlouvu o zápůjčce (2 vyhotovení), která Vám bude zaslána poštou.

Vzor smlouvy si můžete prohlédnout a stáhnout v sekci Jak to funguje – Sazebník a vzory smluv.

Současně Vám bude zaslán Seznam dokumentů k doložení a výzva k jejich dodání. Všechny dokumenty, vyjma dokumentů totožnosti, je nutno dodat ve formě originálu či ověřené kopie, doklady totožnosti ve formě prosté kopie. Některé z dokumentů nesmí být starší než 30 dnů v den jejich doručení Banking Online, přesné datum nejpozdějšího možného data vydání dokumentu bude automaticky vygenerováno a uvedeno v Seznamu dokumentů k doložení. Obecný seznam dokumentů včetně informace o požadované formě a nejpozdějším možném datu vydání si můžete zobrazit zde. Doporučujeme Vám tyto dokumenty před odesláním důkladně zkontrolovat. Pokud se budou lišit informace uvedené v dokumentech od informací, které jste uvedl/a ve svém profilu, mají investoři možnost od investice odstoupit.

O odeslání smluv k podpisu a seznamu dokumentů Vás budeme informovat e-mailem. Po odeslání bude půjčka převedena do stavu „Čeká na dodání smlouvy a dokumentů od žadatele o půjčku“.

Podepsané smlouvy společně s dokumenty pro investora je potřeba odeslat zpět na adresu Banking Online nejpozději do 15 dnů. Adresu Banking Online naleznete v záložce kontakt.

Jakmile Banking Online eviduje přijetí podepsaných smluv a dokumentů ve stanoveném termínu, zašle prosté kopie dokumentů a smlouvy k podpisu investorům společně s výzvou k převodu finančních prostředků. Stav půjčky se změní na „Čeká na dodání smluv a přijetí platby od investora“. Investor musí investici a jedno vyhotovení smluv zaslat Banking Online nejpozději do 15 dnů. Po přijetí investice a podepsaných smluv od investora Vám budou poštou zaslány originály Smlouvy o zápůjčce podepsané oběma stranami. Půjčka je „Schválená“ a Banking Online poukáže finance na Váš účet. O převodu peněz na Váš účet budete informování e-mailem.


Jak dlouho trvá proces schválení půjčky?

Proces schválení půjčky trvá obvykle 30 dnů. Tato doba vychází z následujících parametrů:

- lhůta pro zaslání smluv a dokumentů od žadatele o půjčku: 15 dnů,
- lhůta pro zaslání smluv a investice od investora: 15 dnů.

Budou-li smlouvy či investice zaslány v kratší době, než je stanovená lhůta, proces schválení půjčky se zkrátí a Vy tak můžete získat své finance v ještě kratší době.

JAK PROBÍHÁ ČERPÁNÍ A SPLÁCENÍ PŮJČKY?

Aukce půjček – čerpání a splácení půjčky

Čerpání půjčky začíná dnem převodu financí na Váš účet. Půjčka se zobrazuje ve stavu „Čerpaná“.

Za zprostředkování půjčky je účtován jednorázový poplatek 1,5 % z celkové částky půjčky, informace o poplatcích naleznete v sekci Jak to funguje – Sazebník a vzory smluv.

Splácet budete podle splátkového kalendáře, který Vám bude zaslán poštou společně se smlouvami. Splátkový kalendář si můžete rovněž kdykoliv prohlédnout v Detailu půjčky. Splátky jsou zde zobrazeny v přehledné tabulce včetně jejich dne splatnosti a stavu. Každá splátka musí být nejpozději ke dni splatnosti připsána na bankovní účet Banking Online 2800764550/2010 pod variabilním symbolem uvedeným ve Smlouvě o zápůjčce. Číslo účtu Banking Online i variabilní symbol také naleznete v Detailu půjčky.

BANKING  ONLINE V  REGISTRU  ČNB
CHCETE VĚDĚT, KOLIK ZAPLATÍTE NA POPLATCÍCH U NÁS A U KONKURENCE? MODELOVÝ PŘÍKLAD PŮJČKY MODELOVÝ   PŘÍKLAD  INVESTICE
O nás Kontakt Obchodní podmínky Mapa stránek

© 2015-2019 Banking Online

Přihlášení

Registrace
Registrace
Captcha for Joomla Text je nečitelný?
Klikněte pro vygenerování nového.
nebo Zrušit
Žádám o odeslání nového aktivačního kódu