Zásady zpracování osobních údajů | Banking Online

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochranu osobních údajů klientů považuje Banking Online za svou prioritu. Zpracování dat probíhá v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím portálu Banking Online je Informatik Consulting (Prague) s.r.o., U Dívčích hradů 1936/12, 150 00 Praha 5 Česká republika, vedený u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 42432.

Kontaktní údaje

adresa: U Dívčích hradů 1936/12, 150 00 Praha 5

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Kategorie osobních údajů

V souladu s minimalizací zpracováváme pouze údaje, které potřebujeme pro účely poskytování služeb a produktů Banking Online. Rozsah zpracovávaných údajů se liší dle úrovně využívání služeb na portálu Banking Online a je popsán dále v dokumentu.

 • Identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné identifikaci osoby – zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, číslo a kopie dvou dokladů totožnosti, číslo bankovního účtu, adresa trvalého bydliště, podpis.
 • Kontaktní údaje – e-mailová adresa, kontaktní adresa, číslo telefonu.
 • Údaje o využívání služeb a produktů Banking Online – zejména transakční údaje o sjednání a využívání služeb a produktů, IP adresa, přezdívka, údaje o poskytnutých zápůjčkách a investicích, obsah e-mailových zpráv z komunikace s Banking Online.
 • Profilové údaje (týká se pouze uživatelů s profilem žadatele o půjčku) – zejména sociálně demografické údaje související s doložením bonity a důvěryhodnosti žadatele o půjčku, dokumenty, kterými žadatel o půjčku dokládá svou schopnost splácet.

 

Rozsah poskytovaných osobních údajů a účel jejich zpracování

Banking Online rozlišuje tři uživatelské přístupy, dle kterých se liší rozsah zpracování osobních údajů:

 • Registrace (bez aktivace role)
  • Zpracovávány jsou údaje e-mailová adresa, přezdívka a číslo telefonu, jež jsou nezbytné pro poskytnutí služby registrace uživatele na www.banking-online.cz.
  • Uživatel má v rámci tohoto přístupu možnost zadat také některé identifikační a kontaktní údaje, jejich poskytnutí je dobrovolné a uživatel jejich poskytnutím dává souhlas s jejich zpracováním po dobu trvání registrace.
 • Registrace v roli investora
  • Zpracovávány jsou údaje e-mailová adresa, přezdívka a číslo telefonu, jež jsou nezbytné pro poskytnutí služby registrace uživatele na www.banking-online.cz.
  • Zpracovávány jsou identifikační údaje nutné k identifikaci uživatele v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
  • Kontaktní údaje a údaje o využívání služeb a produktů Banking Online jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy sjednané mezi uživatelem a Banking Online. Jejich poskytnutí je dobrovolné, nicméně nezbytné pro plnění smlouvy a uživatel jejich poskytnutím dává souhlas s jejich zpracováním po dobu trvání registrace v roli investora.
 • Registrace v roli žadatele o půjčku
  • Zpracovávány jsou údaje e-mailová adresa, přezdívka a číslo telefonu, jež jsou nezbytné pro poskytnutí služby registrace uživatele na www.banking-online.cz.
  • Zpracovávány jsou identifikační údaje nutné k identifikaci uživatele v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
  • Identifikační údaje jsou rovněž využívány k ověření bonity žadatele o půjčku u třetí strany, v databázi systému www.nebankovni-registr.cz provozovaného obchodní společností Omega Solutions a.s. Uživatel dává souhlas k předání identifikačních údajů této třetí straně a ke zpracování osobních údajů, které Banking Online získá na základě dotazu do databáze této společnosti, a to na dobu trvání registrace v roli žadatele o půjčku.
  • Kontaktní údaje, údaje o využívání služeb a produktů Banking Online a profilové údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy sjednané mezi uživatelem a Banking Online. Jejich poskytnutí je dobrovolné, nicméně nezbytné pro plnění smlouvy a uživatel jejich poskytnutím dává souhlas s jejich zpracováním po dobu trvání registrace v roli žadatele o půjčku.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme výhradně za účelem poskytování služeb a produktů Banking Online v rozsahu uvedeném výše a na těchto právních základech:

 • zpracování z titulu smluvního plnění,
 • zpracování z titulu plnění zákona,
 • zpracování na základě Vašeho souhlasu.

 

Zdroje osobních údajů

Osobní údaje získáváme:

 • většinou přímo od Vás, především na základě vyplněných formulářů při využívání produktů a služeb Banking Online,
 • z veřejně dostupných zdrojů – zejména veřejně přístupné rejstříky,
 • od třetích osob (týká se pouze uživatelů s profilem žadatele o půjčku) – z databáze systému www.nebankovni-registr.cz provozovaného obchodní společností Omega Solutions a.s. (pouze pro ověření bonity žadatele o půjčku).

 

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje poskytujeme:

 • subjektům, u kterých nám poskytnutí ukládá právní předpis,
 • s vaším souhlasem společnosti Omega Solutions a.s., u které ověřujeme bonitu žadatele o půjčku (pouze uživatelů s profilem žadatele o půjčku).

Žádným jiným třetím stranám Vaše osobní údaje neposkytujeme.

 

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uchováváme po celou dobu poskytování služeb Banking Online. Po ukončení využívání služeb Banking Online Vaše osobní údaje vymažeme s výjimkou osobních údajů, jejichž uchovávání vyžadují zákonné požadavky. Osobní údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu, uchováváme po dobu platnosti souhlasu.

V případě nedokončení registrace nebo registrace v roli žadatele o půjčku či investora budou osobní údaje zadané v průběhu registrace uchovávány po dobu 14 dnů. Pokud do té doby nebude registrace dokončena, bude uživatelský účet zrušen a všechny zadané osobní údaje vymazány.

 

Práva subjektu údajů

Banking Online respektuje práva uživatelů Banking Online jakožto subjektů údajů dle nařízení GDPR, především:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům,
 • právo na opravu osobních údajů,
 • právo na výmaz,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo na odvolání souhlasu se zpracováním údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo na podání stížnosti ÚOOÚ.

Banking Online bude požadavky uživatelů týkající se práv subjektu údajů řešit neprodleně po jejich obdržení e-mailem nebo písemně na adresy uvedené v kontaktních údajích na začátku tohoto dokumentu.

 

Ochrana osobních údajů

Bezpečnost osobních údajů klientů je pro Banking Online zcela zásadní.

Uživatelé na portálu Banking Online vystupují pod přezdívkou, profilové údaje žadatele o půjčku jsou poskytovány pouze v anonymizované formě. Portál Banking Online nezveřejňuje žádné identifikační ani kontaktní údaje.

Přístup k osobním údajům klientů má správce, jeho zaměstnanci a smluvní zpracovatelé, se kterými máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů (společnost spravující informační systém Banking Online a společnost spravující infrastrukturu, na které systém běží).

Přenos dat je chráněn protokolem HTTPS. Server Banking Online se identifikuje certifikátem od důvěryhodné certifikační autority. Osobní údaje ukládáme do databáze v zašifrované formě.

O nás Kontakt Obchodní podmínky Mapa stránek

© 2015-2019 Banking Online

Přihlášení

Registrace
Registrace
Captcha for Joomla Text je nečitelný?
Klikněte pro vygenerování nového.
nebo Zrušit
Žádám o odeslání nového aktivačního kódu