Sazebník odměn a polatků | Banking Online

SAZEBNÍK ODMĚN A POPLATKŮ

ZÁJEMCI O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZÁPŮJČKY (POTENCIÁLNÍ ŽADATELÉ O PŮJČKU A INVESTOŘI)

Poplatek za aktivaci profilu 1 Kč
Aktivace profilu žadatele o půjčku a profilu investora na Banking Online je podmíněna zasláním aktivačního poplatku 1 Kč z bankovního účtu vlastněného uživatelem na účet Banking Online. Slouží k ověření uživatele. Chceme, aby Banking Online využívali jen skuteční zájemci, proto tento aktivační poplatek. Poplatek náleží zprostředkovateli.
 

ŽADATELÉ O PŮJČKU

Poplatek za zprostředkování zápůjčky 1,5 % z výše půjčky
Jedná se o jednorázový poplatek, který je uplatněn až v momentě čerpání zápůjčky, tj. v momentě, kdy Vám zápůjčku zasíláme na Váš bankovní účet. Je odečten z výše zápůjčky, neplatíte nic předem. Poplatek náleží zprostředkovateli.
Pokud zápůjčku řádně splácíte, neplatíte žádné jiné poplatky.
 

INVESTOŘI

Poplatek za administraci zápůjčky 0,8 % z každého peněžitého plnění ze strany vydlužitele
Poplatek za administraci zápůjčky je uplatněn pro každé peněžité plnění poskytnutého zapůjčiteli ze strany vydlužitele na úhradu zápůjčky a jejího příslušenství, tzn. odečítá se z každé přijaté splátky ze strany vydlužitele. Poplatek náleží zprostředkovateli.
Poplatek za zaslání ověřených kopií dokumentů doložených žadatelem o půjčku 60 Kč paušální poplatek + 50 Kč za každou ověřenou kopii
Poplatek za zaslání ověřených kopií dokumentů doložených žadatelem o půjčku je uplatněn v případě, kdy si investor během procesu schvalování půjčky vyžádá, nad rámec standardně zasílaných prostých kopií dokumentů, ověřené kopie dokumentů, které byly žadatelem o půjčku doloženy.
 

OSTATNÍ POPLATKY - ŽADATELÉ O PŮJČKU

Poplatek za předčasné splacení 2 % z předčasně splacené části zápůjčky
Vydlužitel může kdykoli v průběhu řádného splácení zápůjčky zažádat o předčasné splacení zápůjčky. Vydlužitel takto splácí pouze zbývající (nesplacenou) část jistiny a uvedený poplatek za předčasné splacení. Poplatek náleží zapůjčiteli.
Poplatek za zaslání upomínky 500 Kč
Poplatek je uplatněn v případě prodlení vydlužitele se zaplacením splátky, je odesílána 15. den prodlení. Poplatek je účtován nejvýše jedenkrát pro jednu splátku. Poplatek náleží zprostředkovateli.
Smluvní pokuta za opakované prodlení s úhradou splátky výše dosud nesplacené části úroku ze zápůjčky, min. ve výši jedné splátky, max. ve výši dvou splátek
Pokuta je uplatněna v případě, kdy se vydlužitel ocitne nejméně potřetí v prodlení s úhradou splátky (méně než 30 dní). Pokuta náleží zapůjčiteli.
Smluvní pokuta za zesplatnění půjčky výše dosud nesplacené části úroku ze zápůjčky, min. ve výši jedné splátky, max. ve výši dvou splátek
Pokuta je uplatněna v případě, kdy je vydlužitel v prodlení s úhradou splátky více než 30 dní. Zápůjčka se uplynutím 31. dne prodlení stává bez dalšího splatnou v celém rozsahu. Pokuta náleží zapůjčiteli.
Smluvní pokuta za uvedení nepravdivých údajů výše dosud nesplacené části úroku ze zápůjčky, min. ve výši jedné splátky, max. ve výši dvou splátek
Pokuta je uplatněna v případě, kdy se ukáže, že údaje uvedené vydlužitelem při sjednávání zápůjčky byly nepravdivé, neúplné nebo hrubě zkreslené, v důsledku čehož je zkreslena vypovídací hodnota o způsobilosti vydlužitele dostát svým závazkům. Pokuta náleží zapůjčiteli.
 

OSTATNÍ POPLATKY - INVESTOŘI

Poplatek za administraci půjčky v případech předčasného splacení, prodlení či nesplácení zápůjčky 50 % z každého peněžitého plnění ze strany Vydlužitele
Poplatek za administraci půjčky v uvedených případech je uplatněn pro každé peněžité plnění poskytnutého zapůjčiteli ze strany vydlužitele na úhradu smluvní pokuty či poplatku za předčasné splacení zápůjčky. Poplatek náleží zprostředkovateli.

Provize a poplatky náležící zprostředkovateli, společnosti INFORMATIK CONSULTING (Prague) s.r.o, jsou splatné inkasním způsobem čerpáním z platebního účtu.

Tento sazebník je platný od 1. 6. 2016. Tento sazebník může být měněn. Zákazník bude o změnách vyrozuměn e-mailem.

CHCETE VĚDĚT, KOLIK ZAPLATÍTE NA POPLATCÍCH U NÁS A U KONKURENCE? MODELOVÝ PŘÍKLAD PŮJČKY MODELOVÝ   PŘÍKLAD  INVESTICE
O nás Kontakt Obchodní podmínky Mapa stránek

© 2015-2019 Banking Online

Přihlášení

Registrace
Registrace
Captcha for Joomla Text je nečitelný?
Klikněte pro vygenerování nového.
nebo Zrušit
Žádám o odeslání nového aktivačního kódu