Typ dokumentu Požadovaná forma Ne starší než
Občanský průkaz Prostá kopie Nespecifikováno
Druhý osobní doklad Prostá kopie Nespecifikováno
Cestovní pas Prostá kopie Nespecifikováno
Daňové přiznání za poslední zdaňovací období Ověřená kopie Nespecifikováno
Doklad o existenci účtu Ověřená kopie Nespecifikováno
Doklad o dosaženém vzdělání Ověřená kopie Nespecifikováno
Nájemní / podnájemní smlouva Ověřená kopie Nespecifikováno
Potvrzení o členství v bytovém družstvu Ověřená kopie Nespecifikováno
Potvrzení o studiu Originál nebo ověřená kopie 30 dní
Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání Originál nebo ověřená kopie 30 dní
Potvrzení správce zařízení o poskytnutém ubytování Originál nebo ověřená kopie Nespecifikováno
Potvrzení zaměstnavatele o poskytnutém ubytování Originál nebo ověřená kopie Nespecifikováno
Potvrzení zaměstnavatele o výši pracovního příjmu zaměstnance (min. za uplynulých 6 měsíců) Originál nebo ověřená kopie 30 dní
Pracovní smlouva Ověřená kopie Nespecifikováno
Rozhodnutí o nároku na peněžitou pomoc v mateřství Ověřená kopie Nespecifikováno
Rozhodnutí o nároku na rodičovský příspěvek Ověřená kopie Nespecifikováno
Rozhodnutí o nároku na výplatu invalidního důchodu Ověřená kopie Nespecifikováno
Rozhodnutí o nároku na výplatu sirotčího důchodu Ověřená kopie Nespecifikováno
Rozhodnutí o nároku na výplatu starobního důchodu Ověřená kopie Nespecifikováno
Rozhodnutí o nároku na výplatu vdovského důchodu Ověřená kopie Nespecifikováno
Řidičský průkaz Prostá kopie Nespecifikováno
Smlouva o úvěru Ověřená kopie Nespecifikováno
Výpis z bankovního registru klientských informací vydávaný společností Czech Banking Credit Bureau, a.s. Originál nebo ověřená kopie 30 dní
Výpis z katastru nemovitostí Originál nebo ověřená kopie 30 dní
Výpis z nebankovního registru klientských informací vydávaný společností Czech Banking Credit Bureau, a.s. Originál nebo ověřená kopie 30 dní
Živnostenský list Ověřená kopie Nespecifikováno